Gabinet Okulistyczny - Dr n. med. Agnieszka Kowal-Lange

Oferta

Oferuję wysokospecjalistyczne konsultacyjne badania okulistyczne. Jako doświadczony mikrochirurg w zabiegach usuwania zaćmy, chirurgii szklistkowosiatkówkowej i leczeniu retinopatii wcześniaków, przeprowadzam konsultacje okulistyczne w skomplikowanych przypadkach okulistycznych, jak i również zabiegi usunięcia zaćmy.

Dr n. med. Agnieszka Kowal-Lange specjalista chorób oczu

W 1995 roku ukończyłam Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, obecnie pracuję na stanowisku starszego asystenta Oddziału Okulistycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu oraz zajmuję się Ośrodkiem Leczenia Retinopatii Wcześniaków.

Tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny uzyskałam w 2006 roku prezentując dysertację pt. "Wpływ laserowej fotokoagulacji pierwotnie nieunaczynionej siatkówki w retinopatii wcześniaków na aktywność proliferacji witreoretinalnych", której promotorem była Pani Profesor Maria Hanna Niżankowska. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz European VitreoRetinal Society. Od 2001 roku pracuję jako okulista konsultujący Klinikę Neonatologii Akademickiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu, oraz zajmuję się leczeniem retinopatii wcześniaków w Wojewódzkim Centrum Medycznym w Opolu.

Moje doświadczenie kliniczne obejmuje szeroki zakres zabiegów operacyjnych fakoemulsyfikacji zaćmy oraz wszczepiania soczewek wewnątrzgałkowych, usuwania zaćmy w przypadkach powikłanych takich jak: podluksowanie soczewki wymagające wszczepiania pierścieni dotorebkowych oraz pierścieni podszywanych do twardówki, podszywanie soczewek przeztwardówkowe, usuwanie zaćmy w przypadkach wysokiej nadwzroczności i wysokiej krótkowzroczności, w zespołach destabilizacji aparatu wiezadełkowego takich jak PEX, cukrzyca, urazy, jednoczasowe wykonywanie operacji zaćmy i zabiegów leczenia jaskry.

Od 2004 roku zajmuję się laseroterapią siatkówki oraz laseroterapią retinopatii wcześniaków. Od 2006 roku, po ukończeniu kursu chirurgii witreoretinalnej "/EVRS/ European VitreoRetinal Training School" w Bremie w Niemczech, samodzielnie wykonuję zabiegi chirurgii witreoretinalnej w przypadkach odwarstwień siatkówki, retinopatii cukrzycowej, otworów w plamce, błon przedsiatkówkowych. W przebiegu pracy zawodowej bardzo licznie uczestniczyłam w konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Jestem autorem rozdziału poświęconego laseroterapii retinopatii wcześniaków w książce pt. "Terapia laserowa w chorobach siatkówki niezwiązanych cukrzycą" Wydawnictwo Górnicki 2009.


Umów się na wizytę Jak do nas dojechać
Rejestracja - 500 484 601